THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ DU HỌC CÔNG TY CỔ PHẦN LUSTER

Ngày đăng: 14/05/2024 09:45 AM

    Thời gian tạm ngưng kinh doanh : từ 01 tháng 05 năm 2024 cho đến khi có thông báo lại

    Hiện tại công ty cổ phần Luster chỉ hoạt động nghành nghề xây dựng và công nghệ.

    Chia sẻ:
    Bài viết khác:
    Zalo